Wat houdt LVB in?

De afkorting LVB staat voor een licht verstandelijke beperking, ook wel licht verstandelijke handicap (LVH) genoemd. Je valt binnen deze categorie wanneer je op een intelligentietest een score hebt binnen de 50 en 70. Ook wordt er een onderzoek gedaan naar het aanpassingsvermogen in sociale situaties. Dit is bij mensen een licht verstandelijke beperking verminderd. Op basis van deze twee kenmerken kan de diagnose LVB worden gesteld.

Welke beperkingen ervaren mensen met een LVH?

Een licht verstandelijke beperking wordt dus vastgesteld op basis van twee testen, maar waar hebben deze mensen nu precies hinder van in het dagelijks leven. Welke beperkingen ervaren zij of hun omgeving hierdoor? Dat kan heel divers zijn. Veel voorkomende beperkingen zijn bijvoorbeeld moeite met lezen, schrijven en rekenen. Ook kunnen er problemen zijn in de omgang met andere mensen. Tot slot zijn er veel praktische vaardigheden waar mensen met een LVB meer moeite mee hebben. je kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan het onderhouden van de persoonlijke verzorging, het plannen van activiteiten of het reizen met het openbaar vervoer.

Hoe ontwikkelen mensen met een LVB zich?

Ook in de ontwikkeling van mensen met een licht verstandelijke beperking zit veel variatie. Voor een deel kan dit verklaard worden door de ernst van de beperking. Daarnaast speelt een grote rol hoe snel de beperking is ontdekt. Wanneer de licht verstandelijke beperking op jonge leeftijd al wordt vastgesteld en het kind de juiste ondersteuning krijgt, zal de ontwikkeling positiever verlopen dan wanneer dit niet het geval is. Onze maatschappij is namelijk erg prestatiegericht. Voor mensen met een LVB is het heel moeilijk hierin mee te komen. Ze halen regelmatig geen schooldiploma en hebben moeite met het vinden en behouden van een betaalde baan. Schulden en leven in de armoede komt onder deze groep mensen veel vaker voor dan onder mensen zonder een verstandelijke beperking.

Hoe herken je een licht verstandelijke beperking?

Een licht verstandelijke beperking is niet eenvoudig om te signaleren. Mensen met een LVB zien er vaak net zo uit als ieder ander. Aan het uiterlijk kun je het vaak niet aflezen. Daarnaast willen veel mensen met een LVB er niet mee te koop lopen. Ze doen hun best om zo normaal mogelijk over te komen. Het is dus belangrijk vooral het gedrag te observeren en bij vermoedens in gesprek te gaan met bijvoorbeeld de huisarts of school of met behulp van een seo afnamen. Het is enorm belangrijk om dit op jonge leeftijd al te doen. Met de juiste hulp en ondersteuning kunnen ook mensen met een LVB een goede plek vinden in onze maatschappij!