Wil je werken in het sociaal domein? Dan zijn er verschillende werkvelden waar je werkzaam zou kunnen zijn. In dit artikel wordt een beeld geschetst van hoe het sociaal domein eruit ziet. Het zit namelijk complex in elkaar want er zijn veel verschillende organisaties die een rol spelen. Daarnaast zijn er veel onderwerpen die onder het sociaal domein vallen, zoals de jeugdwet, de participatie, de schuldhulpverlening en de wet WMO. Inzicht hebben in het sociaal domein is belangrijk want alleen op die manier kun je de cliƫnt goed helpen. Dit helpt namelijk om dwarsverbanden te leggen waardoor je effectief kunt handelen. Als je wilt gaan werken in binnen de bovengenoemde werkvelden kun je een traineeship sociaal domein gaan volgen. Daarin komen de topics die in dit artikel worden genoemd uitgebreid aan bod. Lees hieronder verder!

 

De gemeente en het sociaal domein

Het sociaal domein is per gemeente geregeld dus het verschilt dus hoe het precies is ingericht. Een belangrijke pijler is dat de zorg dichterbij de burger wordt gebracht. Zo zijn er speciale sociale teams opgezet waarin mensen met verschillende specialisaties werkzaam zijn. Daar kun je in een traineeship sociaal domein mee kennismaken. Sinds de invoering van de Participatiewet moeten mensen in sociale teams en wijkteams vaker samen werken met mensen van andere disciplines. Het doel is dat mensen hierdoor generalistischer kunnen gaan werken. Op die manier kunnen er eerder problemen worden gesignaleerd.

 

Organisaties in het sociaal domein

Er zijn verschillende types organisaties die actief zijn binnen het sociaal domein. Deze branches kunnen worden onderverdeeld in drie verschillende doelgroepen. De eerste doelgroep zijn kinderen, jongeren en/of gezinnen. De tweede doelgroep zijn mensen die een ondersteuningsbehoefte hebben op maatschappelijk gebied, denk hierbij aan ouderen en vluchtelingen. Bijstandsgerechtigden, werkzoekenden en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt behoren tot de derde doelgroep. De meeste organisaties richten zich op een doelgroep maar het kan ook zijn dat er meerdere doelgroepen worden aangesproken.

 

Functies binnen het sociaal domein

Als je misschien overweegt om een traineeship sociaal domein te volgen kan het verhelderend werken om zicht te krijgen op de functies die je kunt uitoefenen. Zo kun je gaan werken binnen de geestelijke gezondheid- en verslavingszorg. Denk bijvoorbeeld aan systeemtherapeut of psycholoog. Een ander zorggebied is de gehandicaptenzorg. Daarbij komt de functie van activiteitenbegeleidster het vaakst voor. Verder kun je gaan werken in de huisartsenzorg. Hierbij kun je doktersassistent worden of praktijkondersteuner GGZ. Een functie die vaak wordt uitgeoefend binnen de jeugdzorg is jeugdzorgwerker.

 

Werkgebieden binnen sociaal domein

De kinderopvang is een werkgebied die ook binnen het sociaal domein valt. Zo kun je daar gaan werken als pedagogisch medewerkers of als bemiddelingsmedewerker. Een andere branche waaraan je misschien niet meteen denk is de re-integratiebranche. Daar kun je bijvoorbeeld gaan werken als coach, loopbaanbegeleider of arbeidsdeskundige. Verder is de ouderenzorg een werkgebied waar veel mensen binnen het sociaal domein werkzaam zijn. Wil je in een welzijnsorganisatie werken? Ook daarvoor zijn diverse mogelijkheden, zoals maatschappelijk werker of sociaal pedagogisch werker. De laatste twee werkgebieden zijn de woningbouwverenigingen en de gemeenten.